Chị Nguyễn Hạnh Dung - Nguyên Giảng viên Đại học Công nghệ Hà Nội

Trước tiên Chị thấy thỏa mãn về cái đẹp! Hài lòng khi thấy bản thân mình được nâng lên. Đẹp như mình muốn được như vậy; hay khám phá, phát hiện những nét hay ở chính mình mà mình chưa nhận ra/chưa có cơ hội/chưa đủ hình dung để nhận ra! Người thiết kế giúp mình hiểu mình và như được đồng cảm, chia sẻ.

Nếu là nhà thiết kế giỏi thì họ luôn làm được công việc định  hướng, chỉ ra cái đẹp đích thực nhất cho khách hàng, hoặc đọc được gu của họ và cụ thể hóa bằng ngôn ngữ thiết kế của chính nhà thiết kế.

Với  các thiết kế của Irisstylist;  Lúc đầu nhìn các thiết kế và đặc biệt khi thử nó lúc đó mới là phát hiện bất ngờ!

Nhìn chung,với những người có thẩm mĩ tốt thì khi họ gặp được người thiết kế giỏi theo cách làm được đúng như kì vọng. Nhưng nhà thiết kế thời trang giỏi hơn nữa sẽ là người định hướng, phát hiện được thiết kế nào sẽ phù hợp và làm cho khách hàng thấy hay nhất,  thú vị nhất

Cái mà Chị gọi là nâng khách hàng lên một tầm mới, làm mới họ! thay đổi họ

Chính là những cái mới đó lại không hẳn là mới mà là khơi dậy chất tiềm ẩn trong họ.